Om gudstjänstwebben

Gudstjänstwebben är Equmeniakyrkans kyrkohandbok i digitalt form, ett gudstjänstplaneringsverktyg och en materialbank. Handboken togs i bruk 1:a söndagen i advent 2016 då också gudstjänstwebben lanserades.

Gudstjänstwebbens delar

Gudstjänstwebben innehåller tre delar: Om gudstjänst, Gör gudstjänst, För gudstjänst.

Om gudstjänst innehåller texterna från första delen i Kyrkohandboken som handlar om bakgrunden till att vi firar gudstjänst och handbokskommitténs fördjupande texter om gudstjänst.

Gör gudstjänst är ett planeringsverktyg för att göra sin egen gudstjänst antingen utifrån ett tema eller med hjälp av kyrkoårets teman och texter. Kyrkoåret följer kyrkoåret enlig Svenska Kyrkans Kyrkoordning kap 28. Här finns också gudstjänstordningar för särskild anledning såsom dop, vigsel, begravning etc.

För gudstjänst är en materialbank för böner, sånger, danser, drama, bilder, idétexter m.m. som hjälp och inspiration när man planerar sin gudstjänst.

Teckenförklaring

Asterisk * markerar att församlingen står upp
Korstecken + markerar att gudstjänstledaren kan göra korstecken.
Hjärtat betyder att materialet skrivs ut när man exporterar sin gudstjänst till word, Google drive eller som pfd.

Föreslå material

Gudstjänstwebben är Equmeniakyrkans gemensamma resurs där vi tillsammans fyller på med nytt material. Den som vill kan föreslå material man vill dela med sig av. Allt föreslaget material passerar via gudstjänstwebbens admin.

Läs mer om våra kriterier

Upphovsrätt

Allt material på gudstjänstwebben är fritt att användas för gudstjänst, men får inte användas i kommersiellt syfte. Allt material är upphovsmännens egendom som Equmeniakyrkan har fått lov att publicera på sidan.

Material som görs tillgängligt av användare får inte, varken i delar eller sin helhet, vara annans egendom eller falla under copyright eller gälla som annan innehavares immateriella egendom. Equmeniakyrkan friskriver sig från ansvar och skadeståndsanspråk för material som delats av användare. Om otillåtet upphovsrättsskyddat material upptäcks på sidan, var vänlig snarast meddela webbansvarig på gudstjanst@equmeniakyrkan.se

Alla bibeltexter är hämtade ur Bibel 2000, © Svenska Bibelsällskapet.

Sångvalslistan

Sångvalslistan är gjord av Carin Åkesson, urvalet av Brukssånger är gjort av Jan Mattsson, Lena Wohlfeil och Stefan Jämtbäck.

Tack

Tack till alla som på något sätt har bidragit med innehåll till Gudstjänstwebben!

Kontakt

gudstjanst@equmeniakyrkan.se telefon: 08-580 00 31 00

Vi är glada att få introducera Equmeniakyrkans Gudstjänstwebb!
Gudstjänstwebben är just nu i BETA, vilket innebär att du kan råka på något
som inte funkar som det ska. Säg då gärna till på gudstjanst@equmeniakyrkan.se.
Skicka också gärna en hälsning till oss om vad du tycker om Gudstjänstwebben så
vi kan göra den ännu bättre.

Kort introduktion till Gudstjänstwebben:

Har du inget konto?
Scroll To Top