Enstaka fel i Gudtjänstwebben kan förekomma. Arbete med en ny Gudstjänstwebb pågår.

Om gudstjänstwebben

Gudstjänstwebben är Equmeniakyrkans kyrkohandbok i digitalt format, ett gudstjänstplaneringsverktyg och en materialbank.

Gudstjänstwebben lanserades samtidigt som provutgåvan av Equmeniakyrkans Kyrkohandboken togs i bruk 1:a söndagen i advent 2016.

1:a söndagen i advent 2019 uppdaterades gudstjänstwebben med innehållet från Kyrkohandboken som antogs av Equmeniakyrkans Kyrkokonferens i maj 2019.

Till församlingarnas tjänst

Equmeniakyrkan lever med visionen om en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Den visionen får även leva i församlingens gudstjänst. De fyra gudstjänstflödena Samling – Ordet – Delande – Sändning ska vara till hjälp genom att ge en stabilitet och identitet för Equmeniakyrkans gudstjänstliv. Flödet är en ordning att bygga på. Församlingens förutsättningar och kreativitet ger liv åt flödet; det är och ska vara lokalt, i frihet och i mångfald.

Musikens roll är bärande i gudstjänstens rytm, och dess olika uttryck är en tillgång för ett integrerat och rikt gudstjänstflöde. Texter och böner kan sjungas av gudstjänstledare, solist, kör, lovsångsteam eller församling. Kreativa uttryck och symbolhandlingar kan, liksom musiken, bidra till en fördjupad förståelse av gudstjänstens budskap. Ibland är de självklara, till exempel vid nattvard, dop och begravning.

Kyrkohandbok för Equmeniakyrkan och Gudstjänstwebben ska ses som resurser som binder samman tidigare och samtida kristna traditioner och inspirerar till förnyelse, variation och växt. Dessa är ett avtryck av en rörelse på väg. Må de bidra till glädje och förnyelse, till alla församlingars och kyrkans tjänst.

Gudstjänstwebbens delar

Gudstjänstwebben innehåller tre delar: Gudstjänsten, Planera och Materialbank.

Gudstjänst innehåller texterna från första delen i Equmeniakyrkans Kyrkohandbok som handlar om bakgrunden till att vi firar gudstjänst och fördjupande texter om gudstjänst.

I Planera finns ett planeringsverktyg för att göra sin egen gudstjänst antingen utifrån ett tema eller med hjälp av kyrkoårets teman och texter. Kyrkoåret följer kyrkoåret enlig Svenska Kyrkans Kyrkoordning kap 28.
Här finns också alla gudstjänstordningar från Kyrkohandboken plus ett antal extra som Handbokskommittén lagt till enbart på gudstjänstwebben. Gudstjänstordningar för särskild anledning såsom dop, vigsel, begravning etc. återfinns i den här delen.

Materialbanken innehåller böner, välsignelser, sändningsord, sånger, danser, drama, bilder, idétexter m.m. som hjälp och inspiration för att planera en gudstjänst. Här kan den som planerar sin gudstjänst också dela med sig av eget material till hjälp för andra.

Teckenförklaring

Asterisk * markerar att församlingen kan stå upp, såsom den har möjlighet. 
Korstecken + markerar att gudstjänstledaren kan göra korstecken.
Hjärtat betyder att materialet skrivs ut när man exporterar sin gudstjänst till Word, Google drive eller som pfd.

Föreslå material

Gudstjänstwebben är Equmeniakyrkans gemensamma resurs där vi tillsammans fyller på med nytt material. Den som vill kan föreslå material den vill dela med sig av. Allt föreslaget material passerar via gudstjänstwebbens admin.

Läs mer om våra kriterier

Upphovsrätt

Allt material på gudstjänstwebben är fritt att användas för gudstjänst, men får inte användas i kommersiellt syfte. Allt material är upphovsmännens egendom som Equmeniakyrkan har fått lov att publicera på sidan.

Material som görs tillgängligt av användare får inte, varken i delar eller sin helhet, vara annans egendom eller falla under copyright eller gälla som annan innehavares immateriella egendom. Equmeniakyrkan friskriver sig från ansvar och skadeståndsanspråk för material som delats av användare. Om otillåtet upphovsrättsskyddat material upptäcks på sidan, var vänlig snarast meddela webbansvarig på [email protected]

Alla bibeltexter är hämtade ur Bibel 2000, © Svenska Bibelsällskapet.

Sångvalslistan

Grunden till sångvalslistan är gjord av Carin Åkesson, urvalet av Brukssånger är gjort av Jan Mattsson, Lena Wohlfeil och Stefan Jämtbäck. Förslag på sånger från David Media är sammanställda av Hanna Ekstedt med hjälp av Gabriel Hagenfors, Lina Marklund, Karin Bodell, Victor Bodell m.fl.
Sångvalslistan kompletteras fortlöpande med förslag från gudstjänstwebbens användare.

Tack

Tack till alla som på något sätt bidrar med innehåll till Gudstjänstwebben!

Foto på startsidan, fotograf Stina Hjelm

Kontakt

[email protected] telefon: 08-580 00 31 00

Vi är glada att få introducera Equmeniakyrkans Gudstjänstwebb!
Gudstjänstwebben är just nu i BETA, vilket innebär att du kan råka på något
som inte funkar som det ska. Säg då gärna till på [email protected].
Skicka också gärna en hälsning till oss om vad du tycker om Gudstjänstwebben så
vi kan göra den ännu bättre.

Kort introduktion till Gudstjänstwebben:

Har du inget konto?
Scroll To Top