Gudstjänst efter tema

Att leda gudstjänst är att lyssna. Att lyssna till Guds tilltal och att lyssna till församlingens och omgivningens behov. De församlingar som själva söker sina teman har i detta lyssnande en möjlighet att hitta de källor som de just nu behöver för upprättelse, förvandling och växande.

Vissa församlingar har någon temagudstjänst varje år. Andra har längre serier på olika teman som avlöser varandra. Till stöd i arbetet att söka dessa teman finner du här några olika kategorier som tillsammans speglar hur mötet med Jesus Kristus fyller oss med tro, hopp och kärlek.

Under varje kategori kommer det så småningom att finnas både färdiga gudstjänster och övergripande material för inspiration.

Använd "Ny gudstjänst" här nedan om du vill använda planeringsverktyget för att skapa din egen temagudstjänst.

Ny gudstjänst

Mötet med Jesus

Här samlar vi material som handlar om vad Gud har gjort och gör genom Jesus Kristus och vad som sker i mötet med honom. Det innefattar teman som frälsning, upprättelse, hopp och bekännelse.

Efterföljelse

Här samlar vi material om hur tron på Kristus tar sig uttryck i våra liv; att växa i tro, karaktär, Andens frukter, att komma närmare Jesus, älska min nästa, leva ansvarigt.

Uppdraget

Alla kristna och kyrkor är kallade att vara en del av Guds mission. Här samlar vi material om hur Gud sänder oss med teman som, sändning, kallelse, socialt engagemang internationell mission, miljö, evangelisation; att vara missionell kyrka.

Länge leve livet

Tillsammans

Här samlar vi material som handlar om att leva tillsammans i kristen gemenskap. Exempel på teman: församlingen, nya sätt att vara kyrka, meningsmotsättningar och konflikter, livsnära smågrupper, gemensamt uppdrag.

Tillbedjan

Kristen tillbedjan handlar om en förståelse av att Jesu Kristi Gud är tillvarons grund, mål och mening. De teman som finns här är Vem och hurdan är Gud (personlig, kärleksfull, god och rättvis). Lovsång och tacksägelse, i jubel och stillhet med olika kreativa uttryck. Bön för det jag behöver.

Källorna

Källorna betecknar det kristna livets andliga resurser; övningar och praktiker som bevarar och fördjupar vår tro, i gemenskap eller enskildhet: bibelläsning, bön, Nattvard, dop, uppfyllelse av Anden och bikt.

Livet

Här samlar vi material om vad det innebär att leva som människa i den här världen, med relationer, drömmar, prestationer, arbetsliv, konflikter, förlåtelse, glädje och sorg.

Ur djupen ropar vi

En ny himmel och en ny jord

Här samlar vi material om skapelsen och framtiden. Det är teman som skapelsens upprättelse, Guds rättvisa dom, döden, evigheten, hoppet.

Kyrkans fester

Kyrkoåret utgår i hög grad från de kristna högtiderna, Advent, Jul, Påsk, Kristi him, Pingst. Även om man inte använder den ordningen kan det finnas behov av att uppmärksamma dessa kyrkans fester och de teman som de lyfter fram; att leva i väntan, Jesu återkomst, redan nu men ännu inte, Guds rättvisa dom, vetekornets lag, lidande, från mörker till ljus, Jesu närvaro idag, En kraft större än oss själva.

Världens tårar

Långfredagsgudstjänst

Vi är glada att få introducera Equmeniakyrkans Gudstjänstwebb!
Gudstjänstwebben är just nu i BETA, vilket innebär att du kan råka på något
som inte funkar som det ska. Säg då gärna till på gudstjanst@equmeniakyrkan.se.
Skicka också gärna en hälsning till oss om vad du tycker om Gudstjänstwebben så
vi kan göra den ännu bättre.

Kort introduktion till Gudstjänstwebben:

Har du inget konto?
Scroll To Top